Extra Distrikstmöte 101A 2018-09-22

Ett lyckat och välbesökt extra distriktsmöte 101-A idag i Södertälje under ledning av DG Eva Jansson.
Todays successful and frequented extra district meeting 101-A in Sodertalje, conducted by DG Eva Jansson.

IMG 8183

IMG 8189

IMG 8168