Fiskalåret avslutades i Gnesta

Fint avslut för 2016-2017 Lions Club Södertälje S:ta Ragnhild på Gustavsviks kaffé i Gnesta.

bild 1 Gnesta

bild 3 Gnesta

bild 4 Gnesta

bild 5 Gnesta

bild 2 Gnesta