Skriv ut denna sida

Lions i Södertälje

Lions Club Södertälje/S:ta Ragnhild bildades den 8 juli 1976. I januari 2019 var vi 20 medlemmar varav 11 är kvinnor och 9 är män.

Verksamheten planeras i olika kommittéer, presenteras för styrelsen och beslutas på våra månadsmöten. En viktig princip är, att var och en bidrar efter bästa förmåga och att vi ska ha trevligt när vi jobbar.

Vi samlar in pengar bland annat genom att sälja Lions Mint, anordna loppis, medverka som parkeringsvärdar i Flottsbrobacken och anordna fiskdamm på stan.

Hela nettot av insamlade medel går oavkortat till hjälpverksamheten. Lions organisation och administration betalas helt med medlemsavgifter.