Skriv ut denna sida

Lions i världen

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar i mer än 45.000 klubbar i ca 206 länder. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och bygger på ideellt arbete. Medlemmarna engagerar sig i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Medlemskap är öppet för alla kvinnor, män och ungdomar som sympatiserar med Lions syften och etik.

Lions grundades 1917 i USA av Melvin Jones.

Sedan 1925 har Lions engagerat sig i synvård. Då utmanade Helen Keller Lions ”att bli de blindas riddare i kampen mot mörker” vilket bland annat ledde till att Lions tog fram den vita käppen för synskadade. 1990 startades det internationella projektet Sight First (Synen Först) med en stor satsning i syfte att bota synskadade och blinda, framför allt i ”tredje världen”.

En internationell fond, Lions Clubs International Foundation (LCIF), grundades 1968. Den är idag en stor resurs i Lions verksamhet vid stora katastrofer.

Under perioden 2014-2017 deltar Lions i en internationell insamling för mässlingsvaccinering, i syfte att utrota mässlingen.

Lions internationella motto är: We serve (Vi hjälper)