Skriv ut denna sida

Fakta

Vår klubb har som mål att fördela insamlade medel så att 50% går lokalt, 25% nationellt och 25% internationellt.
Under de senaste åren har vår klubb givit bidrag till bland annat:

 - Handikappade ungdomar

 - Gamla på vårdhem

 - Sommarkollo för barn och ungdomar

 - Barn på sjukhus under julen

 - Forskning mot barndiabetes

 - Kampen mot våld och droger

 - Världens Barn

 - Mässlingsvaccination     

 - Föräldralösa barn i världen

 - Katastrofdrabbade människor

 - Bekämpa blindhet